Protector smartfilter

Spesielt egnet for mindre varmepumpe & gulvvarme systemer.

  • Innebygget sil filter – (55μm)
  • Kraftig magnet
  • NRF. 8526072

MAGNETSTRØMFILTER FOR KRETSLØPVANNET

Multifunksjonsfilteret «Safecleaner»
Er løsning på å forhindre problemer I mindre vannbårne / vann Glycol anlegg med hensyn til slam , luft belegg og korrosjon.
Filteret er en meget enkel men sikker måte å opprettholde anleggets driftssikkerhet på.

Funksjon

Som følge av filterets kontinuerlige og effektive virkning, vil magnet filteret fange opp alle urenheter og slam samt magnetiske partikler. Dette vil forhindre groing, belegg, og på sikt korrosjon. Dette vil sikre at varmekilden vil ha best mulig virkningsgrad.

Installasjon

For å sikre en best mulig virkning anbefaler vi å installere Safecleaneren på anleggets retur rør før varmekilden, slik at man hindrer partikler osv. å komme inn I varmekilden, dette er viktig ikke minst ved oppstart av anlegg. Vær nøye med å følge strømningsretningen som er merket på «safecleaneren».

 

Unik design gir mulighet for å installere filteret på:

NB! Drenerings ventil må peke ned / avlufter opp.

ART.NR. 10 08 32

ANSLUTNING 1 “ MAKS TRYKK: 3BAR T MAKS `C 90
MAX FLOW 7,51M³/TIME

ART.NR. 10 08 31

ANSLUTNING 3/4″ MAKS TRYKK: 3BAR T MAKS `C 90 6,81M3 / TIME

Leveransen inkluderer: 

Brukermanual