FOREBYGGING AV SKADER I ALLE VANNBASERTE VARMEANLEGG. EN RETNINGSLINJE FOR VANNBEHANDLING INFORMERT AV VDI 2035, DEL 2

Lukkede rørsystemer som sirkulerer vann vil over tid kunne erfare ulike problemer som korrosjon, groing, utfelling av partikler etc. Dette kan gi to hovedtyper problemer. Det ene er svekkelse og nedbrytning av materialer, det andre er redusert ytelse mht. til å distribuere og overføre varme til eller fra den sirkulerende væsken. En lang rekke forhold vil være med og bestemme hvor driftssikre og vedlikeholdsfrie slike anlegg blir.

TO AV DE ABSOLUTT MEST SENTRALE ELEMENTENE ER: 

ÅRSAKER TIL KORROSJON

Sammensetingen av oppvarmingsvannet er av sentral betydning for korrosjon og forebygging av det. De viktigste egenskapene til oppvarmingsvannet som bestemmer korrosjon er: 

1) INNHOLD AV OPPLØST OKSYGEN

EN. Oksygen (O2) reagerer med alle metaller som brukes i varmesystemer, og forårsaker oksidasjon av metallet – også kjent som korrosjon. Mens luftbobler er synlige, er ikke oppløst oksygen det. Noe oksygen kommer alltid inn i et system, fordi det vil løses opp i fyllvannet. Men hvis det er i stand til konsekvent å komme inn i et system på andre måter, kan korrosjonsskader være betydelige. 

2) ELEKTRISK LEDNINGSEVNE

EN. Korrosjon er en prosess som involverer en bevegelse av ladede partikler (metallioner og elektroner). Vann med høy ledningsevne letter korrosjonsprosessen. Demineralisert vann med lav ledningsevne bremser prosessen. Demineralisering av fyllvann anbefales alltid.

3) PH

Sur (lav) PH kan angripe metaller selv uten tilstedeværelse av oksygen. Derfor anbefales en alkalisk PH (8,2-10). Dette skjer naturlig gjennom selvalkalisering av metaller, så det er normalt ikke nødvendig å alkalisere varmevann. 

KORROSJONS FOREBYGGING

For å forhindre korrosjonsskader, bør de tre egenskapene til vannkvaliteten, som er sitert ovenfor, kontrolleres. 
Følgende veiledningsverdier bør opprettholdes: 

OPPLØST OKSYGEN
<0,1 MG / L (0,1 PPM)

ELEKTRISK STRØMFØRINGSEVNE
<100 ΜS / CM (TDS ~ 67 PPM)

OPERATIV PH
8.2-10

FOR MER INFORMASJON OM VANNBEHANDLING, KONTAKT OSS PÅ: INFO@PROTEKTOR.NO

Hvis systemet er forseglet fra oksygeninnføring, og holder en PH i området 8,2 – 10. bør korrosjon være minimal. Vannbehandling med kjemikalier bør være begrenset til sjeldne tilfeller. Kjemiske tilsteningsstoffer øker ledningsevnen. og når underdosering eller overdosering kan føre til ytterligere korrosjon. I tilfeller av uunngaelig oksygeninnføring foretrekkes elektrokjemisk behandling. 

Hvis systemet er forseglet fra oksygeninnføring, og holder en PH i området 8,2 – 10. bør korrosjon være minimal. Vannbehandling med kjemikalier bør være begrenset til sjeldne tilfeller. Kjemiske tilsteningsstoffer øker ledningsevnen. og når underdosering eller overdosering kan føre til ytterligere korrosjon. I tilfeller av uunngaelig oksygeninnføring foretrekkes elektrokjemisk behandling. 

Magnesium anoden forbrukes «ofres» til fordel for resten av anlegget.

KAN VI BISTÅ DEG I DITT PROSJEKT?