Protector digital model

Leveres for alle modeller.

Standard måleparametere er:

Eksempel på installasjon av Digital »Protector Master» for Vasakronen i Sverige:

Brukermanual

Brochure