MONTASJE

  • Protektor monteres i hovedsak enkelt i delstrøm over en allerede eksisterende pumpe i systemet.  (Kan monteres i «full flow» hvis ønskelig)
  • Vannmåler og reguleringsventil monteres på utløp. (Delstrøm)
    Brukes for å stille inn sirkulerende vannmengde etter montering.
  • Kuleventil monteres på inn / utløp for stenging av enhet ved service etc.

Protektor leveres med to innløp oppe og to utløp nede her benyttes inn og utløp som passer best ex. inn venstre ut høyre osv. eller på samme side.

Innløp / utløp som ikke benyttes plugges.

Viktig at topp lokk monteres i samme retning husk at pil settes i samme retning som der innløp er