PROFESJONELL VANNBEHANDLING

For best mulig holdbarhet, energieffektivitet og driftsøkonomi.

Behandling av teknisk vann til varme & kjøleanlegg

VÅRE PRODUKTER

VANNBEHANDLING

VANNBEHANDLING

For best mulig holdbarhet, energieffektivitet og driftsøkonomi. Med miljøvennlige metoder blir vann behandlet i eksisterende og nyproduserte kjøle & varmesystemer, med mål om og oppnå den internasjonale kvalitetsstandarden VDI2035.

INNEBYGD SILFILTER

Alle modeller leveres med et robust rustfritt silfilter i AISI 316, med standard 50 µm filter.​

Tar all magnetitt og partikler.

Filteret har en meget stor overflate som gir lang driftstid før rengjøring.

Dermed mindre spyling og etterfylling av nytt oksygenrikt vann.

MAGNETITT / PARTIKKEL FELLE

Enkel montering, service og drift