HVA OG HVORDAN?

Protektor er en unik kombinasjonsvannbehandler som henter inn de fleste egenskaper fra standard vannbehandlingsystemer.

Magnesium filteranoder vil forbruke oksygen samt øke pH verdien.

Protector gir en fullstendig korrosjonsbeskyttelse i nye , gamle varme og kjøleanlegg.

Filterelementene (110µm eller 55µm), evt. posefilter ned til 1 µm vil fjerne alle resterende partikler i vannet. Alt skjer innvendig i filteret med syklon filter som også virker som en avgasser.

Protector vil fjerne slam , partikler , oksygen og andre korrosive elementer og korrosjonsprodukter, slik at anlegget funksjon opprettholdes på best mulig måte.

Protector leveres isolert og mantlet for å hindre varmetap eller kondens. (kan også leveres uisolert ved behov)Installeres vanligvis i delstrøm, men kan også monteres i «full flow» (egne anslutninger 2″ eller flens).

Hvert filter inneholder Neodynium magneter som vil tiltrekke seg magnetiske partikler.

Ved større anlegg kan de monteres i parallell , serie og som moduler.

Mini montert canada

MINI MONTERT CANADA

PROTEKTOR SERIE, MASTER